Bilhiss & säkerhet

Några säkerhetstips gällande bilhiss! En bilhiss ska vara utrustad med ett nödsystem som utlöses ifall strömmen skulle gå och som då stannar stannar hisskorgen automatiskt samt öppnar dörrarna helt så att du kan få ut bilen ur hisskorgen. Bilhissens korg ska också vara utrustad med information att du ska slå av motorn på fordonet innan du startar bilhissen. För verkstadsägaren och personalen handlar det om att undvika olyckor och skador vid arbete med bilhissar. Många olyckor kan undvikas om bara säkerheten kontrolleras regelbundet, kanske inte dagligen men åtminstone en gång per vecka. Gör det till en av dina vanliga rutiner!

Bestämmelser för bilhissar

Hisskorgen ska vara så pass stor att en bil rums så att passagerardörren ska kunna öppnas och föraren kan lämna sitt parkerade fordon. Korgen ska också vara utrustad med två stycken kontrollpaneler på motsatta väggar, dessa ska vara åtkomliga av föraren genom en nedvevad fönsterruta. Utanför dörrarna bör det finnas trafikljus vid varje plan samt i hisskorgen för styrning av bilar som kör in och ut ur hisskorgen. Följande ska bilhissen vara utrustad med nödsystem som gör att bilhissen stannar per automatik vid strömavbrott och öppnar dörrarna per automatik. Mellan de stängda schaktdörrarna och motstående vägg ska det helst inte vara lägre än 8,5 meter.

Inspektion av bilhiss

Det finns ett par saker du kan göra för att ytterligare höja säkerheten kring arbetet med bilhissar. Varje år ska en inspektion, enligt lag, utföras. Det är enbart auktoriserade företag som har lov att utföra denna inspektion – glöm inte av detta! Boka direkt om du har förträngt detta. Om du köper en begagnad bilhiss är det viktigt att du kontrollerar med säljaren när inspektionen senast är utfärdad. Och om du tar dig tid att noggrant läsa manualen för bilhissen innan du börjar använda den kan du undvika flera olyckor.